هنرستان شهید ناسخیان

آدرس:

انتهای بیست متری افسریه شهرک شهید بهشتی (قصر فیروزه 2)هنرستان شهید ناسخیان.

تلفن:

021-33804400

مدیر : سرکار خانم چراغی

نوع مدرسه: دولتی
رشته: نان٬ شیرینی و شکلات
ادامه مطلب