ارتباط با سازمانها و نهادهای مختلف

جناب آقای مهندس پرنو

رئیس اداره اموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش شهر تهران

پشتیبانی و همکاری

جناب آقای مهندس آذرکیش

مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای وکاردانش وزارت اموزش و پرورش

مدرسان ما

آخرین مطالب

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://ferdosmandegar.com/?p=1077