پیام ماندگار، نشریه تخصصی آموزش رشته نان، شیرینی و شکلات در کشور

امید داریم که با این روش ارتباط نزدیکتری با مسئولین ذیربط، علاقه مندان همکاری در گسترش این رشته و هنرجویان عزیز در سطح کشور برقرار نماییم. لطفا نظرات وپیشنهادات خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

info@ferdosmandegar.com